سفر از عشق تا جدایی

Category: .

سفر از عشق تا جدایی

$35.00

 

نویسنده: دکتر دانش فروغی

چکیده/ درباره نویسنده: اثرات مهاجرت از کشوری به کشور دیگر یک فرایند پیچیده روانی- اجتماعی است که پیامدهای آن در تمام جلوه های زندگی فرد مهاجر به آسانی مشاهده می شود. یکی از  نتایج روانی مهاجرت تشدید تعارض میان فردی به ویژه روابط زناشویی است. آنچه در این کتاب خواهید خواند نمونه ای از دشواری های خانوادگی ایرانیان در غربت است.

 

Language: Persian

Size:  x

Publication Year:

Edition:

Weight:

ISBN: 9786008480143

ISBN: 978-6008480143

Volume 1:  pages

Published in: USA