شگفتیهای جهان

Category: .

شگفتیهای جهان

$105.00

 

مجموعه ای از مقالات علمی ابراهیم ویکتوری

چکیده/ درباره نویسنده: از بین نه سیارهای که در منظومه شمسی به دور خورشید در حرکتند، مشتری از وزن مجموعه آنها سنگین تر است. این سیاره هفتاد و یک درصد تمامی جسم سیاره ای منظومه ی شمسی را به خود اختصاص داده است که بیش از هزار زمین در داخل آن جای می گیرد. بدین واسطه است که مشتر را به نام شاه سیارات می شناسند.

Language: Persian

Size:   x

Publication Year: 13

Edition:

Weight:

Volume 1:   pages

Published in: Iran