صد و شصت سال مبارزه با دیانت بهایی

صد و شصت سال مبارزه با دیانت بهایی

$50.00

 

نویسنده: فریدون وهمن

چکیده کتاب/درباره نویسنده: این کتاب گوشه ای از تاریخ سوخته و پایمال شده ایران، یعنی تاریخ سرکوب و آزار بیرحمانه گروهی از هم میهنان ما به جرم بهایی بودن است. این سرکوب های وحشیانه از نخستین روزهای ظهور این آیین در دوره قاجار آغاز شد، در دوران پهلوی با افت و خیزهایی ادامه یافت و جمهوری اسلامی به اوج خود رسید.