ما چگونه، ما شدیم؟

ما چگونه، ما شدیم؟

$130.00

ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران

به انضمام نقدها و نظرها

نویسنده: دکتر صادق زیبا کلام

چکیده/ درباره نویسنده: بحث پیرامون مقوله عقب ماندگی یا به اصطلاح مودبانه تر توسعه نیافتگی به هیچ روی موضوع جدیدی در ایران نیست. می توان گفت که ایرانیان برای نخستین بار در قرن نوزدهم بود که به تدریج دریافتند که جامعه شان دارای کاستی های بنیادی است. اگر چه آنان از این کاستی ها به تعبیر امروزی آن به نام عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی نام نمی بردند، اما نتیجه یکسان بود. آنان یا صحیح تر گفته باشیم معدودی از ایرانیان دریافته بودند که جامعه اشان تغییر و تحولاتی می بایستی صورت می گرفته که نگرفته است. لذا از همان ابتدا که درک عقب ماندگی صورت گرفت، به موازاتت آن هم فکر از میان بردن آن به وجود آمد. آنچه که باعث به وجود آمدن این ادراک گردید تماس با مغرب زمین و آگاهی از تمدن آن بود.

 

Language: Persian

Size: x

Publication Year: 13

Edition:

Weight:

Volume 1:   pages

Published in: Iran