شکوه عشق و آزادی

Category: .
Tag:

شکوه عشق و آزادی

$30.00

 

نویسنده: دانش فروغی

چکیده/ درباره نویسنده:

در کبود چشم تو آرام می رقصند

کودکان سرکش تصویر

ماهیانش ساده با هر موج می لغزند

از شکاف تور صیادان ماهیگیر

چشم تو هر چند دریا نیست

چشم تو هرچند دریا نیست

چشم تو هرچند چشم آهوان صحرا نیست

میشناسم رنگ سبز مرمر شفاف اصلش را

می ستایم آفتاب چار فصلش را

Language: Persian

Size:  x

Publication Year:

Edition:

Weight:

Volume 1:  pages

Published in: USA