ماموریت در ایران

Category: .

ماموریت در ایران

$150.00

 

نویسنده: ویلیام سالیوان

چکیده/ درباره نویسنده: ویلیام سالیوان آخرین سفیر امریکا در ایران که پس از ماموریت دو ساله و جنجالی اش در ایران شهرت یافت

آخرین ماموریت سیاسی او در ایران بود که با طوفان انقلاب ایران مصادف شد و به استعفای جنجالی او از خدمت سی و چند ساله اش در وزارت خارجه امریکا منجر گردید. این کتاب خاطرات سالیوان از این ماموریت است که به نوبه ی خود جنجالی در امریکا بر پا کرد.

Language: Persian

Size:  x

Publication Year:

Edition:

Weight:

Published in: Iran